THAN ĐỀ DREAM II

THAN ĐỀ DREAM II - TD1

Giá: Liên hệ

  • Mô tả

Đầu COSSE thau C2680 chính phẩm

Than 80% bột đồng

Quy cách: 10sp/ bịt.