THAN ĐỀ WAVE S110 - AIRBLADE

THAN ĐỀ WAVE S110 - AIRBLADE - TD3

Giá: Liên hệ

  • Mô tả

Đầu COSSE thau C2680 chính phẩm

Than 80% bột đồng

Quy cách: 10sp/ bịt.