THAN ĐỀ FUTURE NEO, HAYATE

THAN ĐỀ FUTURE NEO, HAYATE - TD4

Giá: Liên hệ

  • Mô tả

Đầu COSSE thau C2680 chính phẩm

Than 80% bột đồng

Quy cách: 10sp/ bịt.